günümüzde

günümüzde

в наши дни, в наше время

Günümüzde, bilim hala sürekli gelişmekte ve keşifler yapılmaktadır

Сегодня наука продолжает постоянно развиваться, совершаются открытия

Bu çalışması, günümüzde renklerin nasıl oluştuğunu ve ışığın nasıl hareket ettiğini anlamamızda büyük bir rol oynar

Эта работа играет важную роль в нашем сегодняшнем понимании того, как формируются цвета и как распространяется свет

Bu teori, günümüzde fizik ve astronomi alanlarında hala kullanılmaktadır

Эта теория и сегодня используется в физике и астрономии

Elon Musk, günümüzde en önemli teknoloji girişimcilerinden biridir ve SpaceX, Tesla ve Neuralink gibi şirketleriyle ünlüdür

Элон Маск - один из самых важных технологических предпринимателей современности, известный такими компаниями, как SpaceX, Tesla и Neuralink

Günümüzde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır

Сегодня, с ростом экологической сознательности, интерес к возобновляемым источникам энергии также продолжает расти