Слово на турецком gündüz

gündüz[гюндюз]
день, дневное время, днем

Hayatını değiştirecek bir icat yapmak istiyordu ve bunun için gece gündüz çalışıyordu

Он хотел сделать изобретение, которое изменит его жизнь, и работал для этого день и ночь