Слово на турецком erken

erken[эркен]
рано

Tüm planı hazır olduktan sonra çocuklar sabah erken saatlerde hırsızın evinin orada buluşmak için sözleşmişler

После того как все планы были готовы, мальчики договорились встретиться в доме вора рано утром

Sabahları erken kalkar, işine gider, akşamları eve döner ve uyurdu

Он вставал рано утром, шел на работу, вечером возвращался домой и спал

Sabah erken saatlerde kalkıp, ofise gitmek zorundayım

Я должен вставать рано утром и ехать в офис

Her sabah erken saatlerde koşu yaparım

Я бегаю трусцой рано утром каждый день

Bazı kanserler yavaş büyür ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilirken, bazıları hızla büyür ve tedavisi zor olabilir

Некоторые виды рака растут медленно и поддаются лечению, если их обнаружить на ранней стадии, в то время как другие растут быстро и с трудом поддаются лечению

Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir ve hayatta kalma şansları artırılabilir

Ранняя диагностика и правильное лечение могут улучшить качество жизни больных раком и повысить их шансы на выживание

Oluşumu sırasında, Dünya'nın erken atmosferi ve yüzeyi gazlar ve lavlarla kaplıydı

Во время своего формирования ранняя атмосфера и поверхность Земли были покрыты газами и лавой