Слово на турецком aynı zamanda

aynı zamanda[айны заманда]
в то же время

Aynı zamanda, sanatçının hayranları ve ailesi için de hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri hatırlamaya devam etmeleri gerektiğini gösterir

В то же время для поклонников и семьи художника это также показывает, что они должны продолжать помнить о работе, которую он делал на протяжении всей своей жизни

Bu başarı, onun için sadece bir icadın başarısı değil, aynı zamanda hayallerine ulaşmanın da bir göstergesi oldu

Для него этот успех был не только успехом изобретения, но и показателем достижения его мечты

Aynı zamanda, ailemle ve arkadaşlarımla bağlantıda kalmaya devam ediyorum ve düzenli olarak seyahat ederek yeni insanlar ve kültürlerle tanışıyorum

В то же время я поддерживаю связь со своей семьей и друзьями и регулярно путешествую, знакомясь с новыми людьми и культурами

Aynı zamanda müzikle de ilgileniyordum

Меня также интересовала музыка

Newton, aynı zamanda, evrenin hareketini de araştırdı

Ньютон также исследовал движение Вселенной

Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными

Bu işlemci, daha hızlı ve daha güçlü olmalı, aynı zamanda enerji verimliliği sağlamalıydı

Этот процессор должен был быть более быстрым и мощным, и в то же время энергоэффективным

Emre, aynı zamanda dezavantajlı gruplara yardım etmek için de aktif olarak çalıştı

Эмре также активно работал над оказанием помощи малообеспеченным группам населения

Onlar için ev, sadece bir mekan değildi, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve huzurun olduğu bir yuvaydı

Для них дом был не только местом, но и домом любви, солидарности и мира