zengin

zengin

богатый

Kral, zengin bir ülkenin lideri olsa da, halkının çoğu fakirlik ve sefalet içinde yaşıyordu

Хотя король был лидером богатой страны, большинство его народа жило в бедности и нищете

Can, zengin bir aileden geliyordu ve İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde yaşıyordu

Кан происходил из богатой семьи и жил в одном из самых роскошных районов Стамбула

Ali, kasabanın en zengin ailelerinden birine mensuptu ve her zaman lüks ve konforlu bir hayat yaşardı

Али принадлежал к одной из самых богатых семей в городе и всегда жил роскошно и комфортно

Fakat zengin adam, onu kabul etmedi ve kovdu

Но богач отказался принять его и прогнал

Zengin adam, para hırsına yenilmiş ve sonunda kaybetmiştir

Богач поддался своей жадности к деньгам и в итоге всё потерял

Daha sonra, Dünya'nın yüzeyi soğudu ve katılaştı, atmosferi de oksijen, azot ve diğer gazlarla zenginleşti

Позже поверхность Земли остыла и затвердела, а ее атмосфера обогатилась кислородом, азотом и другими газами