Слово на турецком zarar

zarar[зарар]
вред, ущерб

Her gezegende olduğu gibi, küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan

На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные

Benim bagajlarım zarar görmüş

Мои чемоданы повреждены

Araştırmalar, İstanbul'daki kirlilik sorununun sağlık sorunlarına ve turizme zararlı olmasına neden olduğunu gösteriyor

Исследование показывает, что проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле вызывает проблемы со здоровьем и вредит туризму

Ayrıca, şehir merkezindeki endüstriyel atıkların daha iyi yönetilmesi ve çevreye daha az zararlı çözümler bulunması gerekmektedir.

Также существует необходимость более эффективного управления промышленными отходами в центре города и поиска решений, менее вредных для окружающей среды

Kasabada bulunan bir plastik imalat fabrikası, nehir boyunca yayılan zararlı atıkları nedeniyle halkın tepkisini çekti

Завод по производству пластика в городе вызвал общественный резонанс из-за того, что его опасные отходы распространяются по реке

Bazen kısa vadeli kazançların uzun vadeli zararlara yol açabileceğini anlatmaktadır

Он объясняет, что иногда краткосрочная выгода может привести к долгосрочным потерям

Bitki koruma, bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve çevresel stres faktörlerinden korunmasıdır

Защита растений - это защита растений от болезней, вредителей и стрессовых факторов окружающей среды

Bu amaçla, bitki koruma uzmanları bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisi, zararlı böceklerin kontrolü ve bitki beslenmesi gibi konularda çalışmalar yürütürler

Для этого специалисты по защите растений проводят исследования по диагностике и лечению болезней растений, борьбе с вредителями и питанию растений

Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды