Слово на турецком yüzyıl

yüzyıl[йюзйыл]
век

19 yüzyıl, bilimsel keşiflerin hız kazandığı bir dönem olmuştur

19 век был периодом ускоренного развития научных открытий

Böylece, elektrik enerjisi, 20. yüzyılın başında pratik bir şekilde kullanılabilir hale geldi

Таким образом, электрическая энергия стала практически доступной в начале 20-го века

20 yüzyılın başlarında, insanlar dünya çevresindeki uzayı merak ediyorlardı

В начале 20-го века людям было интересно узнать о пространстве вокруг Земли

19 yüzyılın sonlarında, insanlar radyasyonun varlığını keşfetmeye başladılar

В конце 19 века люди начали открывать существование радиации

20 yüzyılın başında, genetik hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıydı

В начале 20-го века знания о генетике были весьма ограниченными

18 yüzyılın sonlarında, İsveçli bir kimyager olan Carl Wilhelm Scheele, oksijen gazını keşfetmişti

В конце 18 века Карл Вильгельм Шееле, шведский химик, открыл газ кислород

Kozmoloji, tarihsel olarak filozoflar tarafından araştırılmış olsa da, modern kozmolojinin temelleri 20. yüzyılda atılmıştır

Хотя космология исторически изучалась философами, основы современной космологии были заложены в 20 веке

18 yüzyılın sonlarına doğru, İskoç botanikçi James Edward Smith, ünlü bir botanik kitabı olan "The English Flora"yı yazdı

В конце 18 века шотландский ботаник Джеймс Эдвард Смит написал знаменитую ботаническую книгу "Английская флора".

Charles Darwin, 19. yüzyılda evrim teorisini formüle etti ve bu teori sonraki yıllarda geniş bir şekilde kabul gördü

В 19 веке Чарльз Дарвин сформулировал теорию эволюции, которая получила широкое признание в последующие десятилетия