yok

yok

нет, отсутствует

Asansöre binmeyi denemenin bir yararı yoktu

Не стоило тратить время на вызов лифта

Bu yapıda bir tek pencere bile yoktu

В этом здании не было окон

Başka sorularım yok

У меня больше нет вопросов

Zeynep'in hayalinden vazgeçmek gibi bir niyeti yoktu

Зейнеп не хотела отказываться от своей мечты

Kimlikleri, geçmişleri veya aileleri yoktur ve hiçbir yerde kaydı bulunmamaktadır

У них нет личности, биографии или семьи, и они нигде не зарегистрированы

Bir gün bir felaket yaşandı ve şehirleri büyük bir yangınla yok oldu

Однажды случилось несчастье, и их город был уничтожен сильным пожаром

Endüstriyel kirlilik, ormanların yok edilmesi ve aşırı avlanma gibi etkenler de doğal döngülerin bozulmasına

Такие факторы, как промышленное загрязнение, вырубка лесов и чрезмерный вылов рыбы, также способствуют нарушению природных циклов