Слово на турецком yüksek

yüksek[юксек]
высокий

Genellikle yüksek topuk ayakkabılar giyeriz

Мы обычно носим туфли на высоком каблуке

Bu, diğer ağaçtan daha yüksektir

Это (дерево) выше, чем другое дерево

Yıllarca çalıştıktan sonra, şirkette yüksek bir pozisyona yükseldi

После нескольких лет работы он занял высокое положение в компании

Ancak, yüksek mevkisindeki başarısı, onun kişisel hayatını olumsuz etkiliyordu

Однако успех на высоком посту негативно сказался на его личной жизни

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Basit bir şekilde ifade edecek olursak, bir kara delik, yoğunluğu ve çekim gücü o kadar yüksek olan bir yerdir ki, oradan ne ışık ne de madde kaçabilir

Проще говоря, черная дыра - это место с такой высокой плотностью и гравитацией, что ни свет, ни материя не могут вырваться наружу

Eğer bir elektron yüksek enerjili bir yörüngede bulunuyorsa ve daha düşük enerjili bir yörüngeye geçerse, enerji farkı ışık olarak yayılır

Если электрон находится на высокоэнергетической орбите и переходит на орбиту с более низкой энергией, разница энергий излучается в виде света

Ahmet, yüksek performanslı bilgisayarlar için yeni bir işlemci tasarlamakla görevlendirilmişti

Ахмету было поручено разработать новый процессор для высокопроизводительных компьютеров

Prototipin gerçek dünya testlerinde, yüksek performansının yanı sıra düşük güç tüketimi ve ısı üretimi de gözlemlendi

Испытания прототипа в реальных условиях продемонстрировали его высокую производительность, а также низкое энергопотребление и тепловыделение

Mühendisler, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler için farklı bileşenlerin seçimi üzerinde çalıştı

Инженеры работали над подбором различных компонентов для таких функций, как более быстрый процессор, больший экран, камера с более высоким разрешением