Слово на турецком yöntem

yöntem[йёнтем]
метод, способ

Bilim, insanların doğayı ve evreni anlamak için kullandığı sistematik bir yöntemdir

Наука - это систематический метод, используемый людьми для понимания природы и Вселенной

Örneğin, genetik hastalıkların nedenleri artık daha iyi anlaşılmaktadır ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Например, причины генетических заболеваний теперь лучше поняты, и были разработаны новые методы лечения, такие как генная терапия

Tedaviler arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi, hedefli tedaviler ve immünoterapi gibi yöntemler bulunmaktadır

Лечение включает хирургию, химиотерапию, лучевую терапию, целевую терапию и иммунотерапию