Слово на турецком yön

yön[йён]
направление

O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо

O, güneşin yönünü takip ederek nereye gitmek gerektiğini anladı ve yola koyuldu

Следуя направлению солнца, он понял, куда идти, и отправился в путь

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Ancak, okumayı öğrendiğimde hayatımın yönü değişmeye başladı

Однако, когда я научился читать, направление моей жизни стало меняться

Her zaman umutlu kaldım ve hayatımdaki her şeyi pozitif yönde değiştirmeye çalıştım

Я всегда сохраняла надежду и старалась изменить все в своей жизни в положительную сторону

O dönemde daha fazla kimyager ve fizikçi oksijenin keşfine yönelik çalışmalar yapıyordu

В то время все больше химиков и физиков работали над открытием кислорода

Bombardıman edilen ışınların çoğu folyodan geçti ancak bazıları folyonun yönünü değiştirdi veya geri yansıdı

Большинство лучей прошли через фольгу, но некоторые отклонились или отразились обратно

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, dünya genelinde hayatı olumlu yönde etkilemektedir

Работа ученых оказывает положительное влияние на качество жизни во всем мире