Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «yıldız». Перевод на русский и примеры использования

yıldızзвезда (в переводе на русский язык)

Как звучит «звезда (yıldız) на турецком»

Примеры использования слова yıldız в различных предложениях

1

TR: Kara delikler, özellikle devasa yıldızlarının son aşamalarında oluşurlar

RU: Черные дыры образуются в конечных стадиях особенно массивных звезд

2

TR: Yıldızlarla dolu bir gökyüzü hayal ediyorum

RU: Я представляю себе небо, усыпанное звездами

3

TR: Yıldızlar, ömürlerinin sonuna yaklaştıklarında, yakıtlarını tüketirler ve çekirdeklerindeki madde çöker

RU: Когда звезды приближаются к концу своей жизни, у них заканчивается топливо, и материал в их ядрах разрушается

4

TR: Gök cisimleri arasında yıldızlar, gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, galaksiler ve daha pek çok nesne yer alır

RU: Небесные тела включают звезды, планеты, астероиды, кометы, галактики и многие другие объекты

5

TR: Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

RU: Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

6

TR: 1952 yılında, Rosalind Franklin adlı bir İngiliz kristalografi uzmanı, X ışını kırınım tekniklerini kullanarak DNA molekülünün yapısını çözmeye çalıştı

RU: В 1952 году британский кристаллограф по имени Розалинд Франклин попыталась разгадать структуру молекулы ДНК с помощью методов рентгеновской дифракции

7

TR: Daha sonra, evrende yıldızlar ve gezegenlerin oluşumu hakkında araştırmalar yapıldı

RU: Позже были проведены исследования по формированию звезд и планет во Вселенной

8

TR: Karanlık bastırdı, yıldızlar da tek tek belirmeye başladı

RU: Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.