Слово на турецком yıldız

yıldız[йылдыз]
звезда

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

Karanlık bastırdı, yıldızlar da tek tek belirmeye başladı

Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды

Kara delikler, özellikle devasa yıldızlarının son aşamalarında oluşurlar

Черные дыры образуются в конечных стадиях особенно массивных звезд

Yıldızlar, ömürlerinin sonuna yaklaştıklarında, yakıtlarını tüketirler ve çekirdeklerindeki madde çöker

Когда звезды приближаются к концу своей жизни, у них заканчивается топливо, и материал в их ядрах разрушается

Daha sonra, evrende yıldızlar ve gezegenlerin oluşumu hakkında araştırmalar yapıldı

Позже были проведены исследования по формированию звезд и планет во Вселенной

1952 yılında, Rosalind Franklin adlı bir İngiliz kristalografi uzmanı, X ışını kırınım tekniklerini kullanarak DNA molekülünün yapısını çözmeye çalıştı

В 1952 году британский кристаллограф по имени Розалинд Франклин попыталась разгадать структуру молекулы ДНК с помощью методов рентгеновской дифракции

Gök cisimleri arasında yıldızlar, gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, galaksiler ve daha pek çok nesne yer alır

Небесные тела включают звезды, планеты, астероиды, кометы, галактики и многие другие объекты