Слово на турецком yetmek

yetmek[йетмек]
хватать, быть достаточным

Burada ancak bir lamba direğiyle bir lamba yakıcısına yetecek kadar yer vardı

На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик

Bir gün, okulda bir yetenek yarışması düzenlendi

Однажды в школе был организован конкурс талантов