Слово на турецком yayılmak

yayılmak[яйылмак]
распространяться

Tam o sırada ülkenin üzerine kapkara bir bulut yayılmış ve çiçeğin ışığı tamamen sönmüş

В этот момент над страной пронеслось темное облако, и свет цветка полностью погас

Emre'nin özverili çalışmaları zamanla yayıldı ve daha büyük bir etki yaratmaya başladı

Благотворительная работа Эмре со временем приобрела все больший размах и стала оказывать все большее влияние