Слово на турецком yavaş

yavaş[яваш]
медленный

Onu kollarıma aldım ve yavaşça salladım

Я взял ее на руки и нежно укачивал

Güneş yavaş yavaş batmaya başladığında, kaşifler birkaç kilometre ötedeki bir nehirin yakınına gelmişlerdi

Когда солнце начало медленно садиться, исследователи подошли к реке, расположенной в нескольких километрах от них

Bazı kanserler yavaş büyür ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilirken, bazıları hızla büyür ve tedavisi zor olabilir

Некоторые виды рака растут медленно и поддаются лечению, если их обнаружить на ранней стадии, в то время как другие растут быстро и с трудом поддаются лечению