Слово на турецком yaşamak

yaşamak[яшамак]
жить, существовать

Ben yaşadığım mahalleyi seviyorum

Мне нравится район, в котором я живу

Neyse, mesleğim gereği , yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum

На своем веку я много встречал разных серьезных людей

Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum

Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго

İlk asteroitte bir kral yaşıyordu

На первом астероиде жил король

Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu

На ней жил старик, который писал толстенные книги

Köyün birinde Ayşe teyze adından bir kadın yaşamakta ve çocuklara her gün farklı farklı masallar anlatmaktaymış

В деревне жила женщина по имени тетя Айше и каждый день рассказывала детям разные сказки

Sohbet sohbeti açarken, yardımsever kirpi tüm yaşadıklarını anlatmış

Когда разговор перешел в беседу, услужливый ежик рассказал все о своем опыте

Ülkenin birinde kocaman bir göl ve bu gölde yaşamakta olan bir kuğu ailesi varmış

В одной стране было огромное озеро, и в этом озере жила семья лебедей

Peter rivayeti bulunan bu dağın çok yakında bir köyde yaşamaktaymış.

Питер жил в деревне, очень близко к этой горе, о которой ходили слухи

Öncelikle, bir köpek var ve adı Max. Max, geniş bir arazide yaşıyordu ve her gün ormanda koşu yapardı

Макс жил в большом поместье и каждый день бегал по лесу

Kral, zengin bir ülkenin lideri olsa da, halkının çoğu fakirlik ve sefalet içinde yaşıyordu

Хотя король был лидером богатой страны, большинство его народа жило в бедности и нищете

Bir zamanlar, çölde yaşayan bir bedevi, yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkmıştı

Однажды бедуин, живущий в пустыне, отправился в одиночку в дальний путь

Adamın sevgilisi kıskançlık krizleri yaşıyor ve onları sürekli rahatsız ediyordu

У его девушки были приступы ревности, и она постоянно донимала его

Can, zengin bir aileden geliyordu ve İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde yaşıyordu

Кан происходил из богатой семьи и жил в одном из самых роскошных районов Стамбула

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Murat, yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştı ve hayatını değiştiren bir icat yapmıştı

Мурат сумел преодолеть трудности и сделал изобретение, которое изменило его жизнь

Üniversiteye başladığımda, büyük bir şehirde yaşıyordum ve bu benim için oldukça zor bir süreçti

Когда я поступила в университет, я жила в большом городе, и для меня это был очень сложный период.

Hayatımda bazı zorluklar da yaşadım elbette

В моей жизни, конечно, были трудности

Ali, kasabanın en zengin ailelerinden birine mensuptu ve her zaman lüks ve konforlu bir hayat yaşardı

Али принадлежал к одной из самых богатых семей в городе и всегда жил роскошно и комфортно

Bir çiftlikte yaşayan iki köpek varmış

На ферме жили две собаки

Şehirde yaşamak zorlu ve masraflıydı

Жить в городе было трудно и дорого

Kimi zaman yalnız, kimi zaman küçük gruplar halinde yaşarlar

Иногда они живут поодиночке, иногда небольшими группами

Artık iyi bir geliri vardı ve hayatının geri kalanını rahatça yaşayabileceğini düşündü

Теперь у него был хороший доход, и он думал, что сможет безбедно прожить остаток жизни

Ülkenin kuzeyinde yaşayan bir aile, doğal afet nedeniyle evlerini kaybettiler

Семья, проживающая на севере страны, потеряла свой дом из-за стихийного бедствия

Bir gün bir felaket yaşandı ve şehirleri büyük bir yangınla yok oldu

Однажды случилось несчастье, и их город был уничтожен сильным пожаром

Nazlı, annesi ve babasıyla birlikte mütevazı bir evde yaşıyordu

Назли жила в скромном доме со своими мамой и папой