Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «yardımcı olmak». Перевод на русский и примеры использования

yardımcı olmakпомогать (в переводе на русский язык)

Как звучит «помогать (yardımcı olmak) на турецком»

Примеры использования слова yardımcı olmak в различных предложениях

1

TR: Bu adam, Murat'a işletme yönetimi konusunda uzman olduğunu ve ona yardımcı olabileceğini söyledi

RU: Этот человек сказал Мурату, что он эксперт в управлении бизнесом и может ему помочь

2

TR: Bilimsel keşifler, insanların dünyayı anlamasına ve daha iyi bir gelecek için çalışmasına yardımcı olur

RU: Научные открытия помогают людям познать мир и работать над созданием лучшего будущего

3

TR: Şimdi, işimde başarılı olmanın yanı sıra, diğer insanlara yardımcı olmak için gönüllü çalışıyorum

RU: Сейчас, помимо успеха в работе, я добровольно помогаю другим людям

4

TR: Bu keşif, evrenin yapısına ilişkin daha derin anlayışlar sağladı ve gezegenlerin hareketlerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı oldu

RU: Это открытие позволило глубже понять структуру Вселенной и более точно предсказать движение планет

5

TR: Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

RU: Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

6

TR: O zamandan beri, birçok insan beni kullanarak çeşitli görevlerinde yardımcı oldular

RU: С тех пор многие люди обращались ко мне за помощью в решении различных задач

7

TR: Ahmet de Ali'nin fikrine bayıldı ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yaptı

RU: Ахмету понравилась идея Али, и он сделал все возможное, чтобы помочь ему.

8

TR: Bu onun için rahatlatıcı bir aktivite oldu ve yeni bir yeteneği keşfetmesine yardımcı oldu

RU: Для него это было расслабляющее занятие, которое помогло ему открыть в себе новый талант

9

TR: Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

RU: Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды

10

TR: Diğerleri ise, yardım etmek için evinin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldular

RU: Люди, желая помочь, помогли заново отстроить его дом

11

TR: O herkesin korktuğu, beğenmediği dikenleri bile birine yardımcı olmuş

RU: Даже те колючки, которых все боятся и не любят, кому-то помогли

12

TR: Kendi kendime 10'a kadar saymak, sakinleşmemde bana yardımcı olur

RU: Самостоятельное пересчитывание до десяти помогает мне успокоиться

13

TR: Benim hayalim, bir gün bir şirkette çalışmak ve insanlara yardımcı olmaktı

RU: Я мечтала однажды работать в компании и помогать людям

14

TR: Stüdyoda uzun saatler boyunca çalışan Zeynep, albümünün tamamlanmasına yardımcı olan birçok müzisyen ve yapımcı ile tanıştı

RU: Работая долгие часы в студии, Зейнеп познакомилась со многими музыкантами и продюсерами, которые помогли ей завершить работу над альбомом

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.