Слово на турецком yardımcı olmak

yardımcı olmak[ярдымджы олмак]
помогать

O herkesin korktuğu, beğenmediği dikenleri bile birine yardımcı olmuş

Даже те колючки, которых все боятся и не любят, кому-то помогли

Ahmet de Ali'nin fikrine bayıldı ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yaptı

Ахмету понравилась идея Али, и он сделал все возможное, чтобы помочь ему.

Bu onun için rahatlatıcı bir aktivite oldu ve yeni bir yeteneği keşfetmesine yardımcı oldu

Для него это было расслабляющее занятие, которое помогло ему открыть в себе новый талант

Diğerleri ise, yardım etmek için evinin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldular

Люди, желая помочь, помогли заново отстроить его дом

Stüdyoda uzun saatler boyunca çalışan Zeynep, albümünün tamamlanmasına yardımcı olan birçok müzisyen ve yapımcı ile tanıştı

Работая долгие часы в студии, Зейнеп познакомилась со многими музыкантами и продюсерами, которые помогли ей завершить работу над альбомом

Bu adam, Murat'a işletme yönetimi konusunda uzman olduğunu ve ona yardımcı olabileceğini söyledi

Этот человек сказал Мурату, что он эксперт в управлении бизнесом и может ему помочь

O zamandan beri, birçok insan beni kullanarak çeşitli görevlerinde yardımcı oldular

С тех пор многие люди обращались ко мне за помощью в решении различных задач

Benim hayalim, bir gün bir şirkette çalışmak ve insanlara yardımcı olmaktı

Я мечтала однажды работать в компании и помогать людям

Şimdi, işimde başarılı olmanın yanı sıra, diğer insanlara yardımcı olmak için gönüllü çalışıyorum

Сейчас, помимо успеха в работе, я добровольно помогаю другим людям

Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

Bu keşif, evrenin yapısına ilişkin daha derin anlayışlar sağladı ve gezegenlerin hareketlerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı oldu

Это открытие позволило глубже понять структуру Вселенной и более точно предсказать движение планет

Bilimsel keşifler, insanların dünyayı anlamasına ve daha iyi bir gelecek için çalışmasına yardımcı olur

Научные открытия помогают людям познать мир и работать над созданием лучшего будущего

Yenilenebilir enerji, çevreye zarar vermeden günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir enerji kaynağıdır

Возобновляемая энергия - это источник энергии, который помогает нам вести повседневную жизнь без ущерба для окружающей среды