başka

başka

другой, иной

Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum

Поэтому мне пришлось выбрать другую профессию, и я стал пилотом

O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо

Bunun bașka rengi var mı?

У вас есть такой же другого цвета?

Başka diyecekiniz var mı?

У вас есть что ещё сказать?

Başka sorularım yok

У меня больше нет вопросов

Başka planlarım var

У меня другие планы

Başka bir eve taşındık

Мы переехали в другой дом

En sonunda ışık saçan ve etrafında başka hiçbir çiçeğin bulunmadığı bir çiçek görmüş

Наконец он увидел цветок, который излучал свет, и вокруг него не было других цветов

Başkalarına yardım etmek ona büyük bir mutluluk veriyordu

Помощь другим приносила ему большое удовольствие

Bir süreliğine başka bir köye yerleşmeye karar verdiler, ancak orada uyum sağlamakta zorlandılar ve kendilerini yabancı hissettiler

Они решили на время поселиться в другой деревне, но им было трудно там адаптироваться, и они чувствовали себя чужаками

Bu aile, çaresizlik içinde başka bir yere taşınmak zorunda kaldılar

В отчаянии эта семья была вынуждена переехать в другое место

Dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı ve başka insanlarla hiç karşılaşmamışlardı

Они ничего не знали о мире и никогда не встречали других людей

Ertesi gün, parkta yine aynı adamla karşılaştı ve adam ona yine başka bir oyuncak verdi

На следующий день он снова встретил того же человека в парке, и тот подарил ему еще одну игрушку

Liseyi bitirdikten sonra, üniversite için başka bir şehre gitmek istedim

После окончания средней школы я хотел переехать в другой город, чтобы поступить в колледж