Слово на турецком yanlış

yanlış[янлыш]
неправильный, неверный, ошибка

Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem

Я не хочу давать ложную информацию о нашей планете.

Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar

Слова только мешают понимать друг друга

Bir yanlışlık var gibi gözüküyor

Кажется здесь что-то не так

Yanlış olan bir şeyi biliyordum

Я знала, что что-то не так

Çoban, koyunların sayısını yanlış hesaplamıştı ve geri döndüğünde bir koyunun eksik olduğunu fark etti

Пастух ошибся в подсчете количества овец и, вернувшись, обнаружил, что одной овцы не хватает