Слово на турецком yanı sıra

yanı sıra[яны сыра]
вместе с этим

Derslerimin yanı sıra, birçok farklı ilgi alanım vardı ve zamanımı bu alanlara ayırmak istedim

Помимо учебы, у меня было много различных интересов, и я хотел посвятить свое время этим областям

Şimdi, işimde başarılı olmanın yanı sıra, diğer insanlara yardımcı olmak için gönüllü çalışıyorum

Сейчас, помимо успеха в работе, я добровольно помогаю другим людям

Derslerimin yanı sıra, öğrenci kulüplerinde yer aldım ve birçok etkinliğe katıldım

Помимо учебы, я был вовлечен в студенческие клубы и участвовал во многих мероприятиях

Radyoaktif maddeler, doğal olarak bulunan elementlerin yanı sıra, yeni sentezlenen maddelerde de bulunabilirdi

Радиоактивные вещества могут содержаться как в элементах природного происхождения, так и в недавно синтезированных веществах

Bunun yanı sıra, bitkiler toprak erozyonunu önler, atmosferdeki karbonu depolarlar ve habitat sağlarlar

Кроме того, растения предотвращают эрозию почвы, накапливают углерод в атмосфере и обеспечивают среду обитания.

Prototipin gerçek dünya testlerinde, yüksek performansının yanı sıra düşük güç tüketimi ve ısı üretimi de gözlemlendi

Испытания прототипа в реальных условиях продемонстрировали его высокую производительность, а также низкое энергопотребление и тепловыделение