vatandaş

vatandaş

гражданин

Son günlerde Türkiye'de enerji maliyetlerinin artması, vatandaşların mali yükünü artırdı

Рост стоимости электроэнергии в Турции в последние дни увеличил финансовое бремя граждан