Слово на турецком yapılmak

yapılmak[япылмак]
быть сделанным

Yapılan araştırmalar, sürücünün alkol veya uyuşturucu kullanmadığını gösterdi

Расследование показало, что водитель не употреблял алкоголь или наркотики

Ancak, trafik güvenliği konusunda yapılması gereken daha fazla çalışma olduğu konusunda uzmanlar hemfikir

Однако эксперты согласны с тем, что необходимо проделать большую работу по обеспечению безопасности дорожного движения

Denizana avı yapılan bölgenin turizm için en popüler yerlerden biri olduğun

Район, где охотятся на медуз, является одним из самых популярных мест для туризма

Bu alanda yapılan çalışmalar, genetik mühendisliği ve gen tedavisi gibi teknolojilerin geliştirilmesini sağladı

Исследования в этой области привели к развитию таких технологий, как генная инженерия и генная терапия

Fizikçiler, evrenin büyük ölçekli yapılarından atomaltı parçacıklara kadar her şeyi inceleyerek, doğanın temel yasalarını anlamaya çalışırlar

Физики пытаются понять фундаментальные законы природы, изучая все - от крупномасштабных структур Вселенной до субатомных частиц.

Performans, menzil, şarj süresi gibi faktörlerin testleri gerçekleştirilerek gerekli ayarlamalar yapıldı

Были проведены тесты таких факторов, как производительность, дальность действия, время зарядки, и внесены необходимые корректировки