Слово на турецком varlık

varlık[варлык]
существо, достаток

19 yüzyılın sonlarında, insanlar radyasyonun varlığını keşfetmeye başladılar

В конце 19 века люди начали открывать существование радиации

Araştırmalar sırasında, Mars'ın geçmişinde sıvı suyun varlığına dair kanıtlar elde edildi

В ходе исследований были получены доказательства присутствия жидкой воды в прошлом Марса

Misafirin varlığıyla birlikte evde yeni bir enerji ve neşe hakim oldu

С появлением гостя в доме вновь воцарились энергия и радость