üzerine

üzerine

наверх, на

Yoruldu ve kumların üzerine oturdu

Он устал и сел на песок

Koyunlar ise Kurt’un bu davranışı üzerine özrünü kabul ederler

Овцы принимают извинения волка за такое поведение

Tam o sırada ülkenin üzerine kapkara bir bulut yayılmış ve çiçeğin ışığı tamamen sönmüş

В этот момент над страной пронеслось темное облако, и свет цветка полностью погас

Bunun üzerine Ahmed, yerel bir gazete gibi medya kuruluşlarına başvurdu ve hak arama mücadelesi verme kararı aldı

Затем Ахмед обратился в медиа-организации, такие как местная газета, и решил бороться за свои права

Bir gün Ahmet, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine girişimci olmaya karar verdi

Однажды Ахмет по совету друга решил стать предпринимателем

Ancak, Avusturyalı bir biyolog olan Gregor Mendel, bitkilerin kalıtımı üzerine yaptığı çalışmalarla, kalıtımın nasıl işlediğini anlamamızda büyük bir rol oynadı

Однако Грегор Мендель, австрийский биолог, сыграл важную роль в нашем понимании того, как работает наследственность, благодаря своей работе о наследовании у растений