Слово на турецком üzerinde

üzerinde[юзеринде]
на, над, сверху

Herkes, kendi inançları ve kültürleri üzerinde ısrar ediyordu ve diğerlerine hoşgörü göstermiyordu

Каждый настаивал на своих убеждениях и культуре и не терпел других

Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle, kalıtımın belli özelliklerin birleşmesiyle oluşan faktörlerle kontrol edildiğini keşfetti

Проводя эксперименты на горохе, Мендель обнаружил, что наследственность контролируется факторами, которые образуются при сочетании определенных признаков

Wright Kardeşler, önce planörler üzerinde çalıştılar ve havanın hareketlerini ve kontrolünü anlamaya çalıştılar

Братья Райт сначала работали над планерами и пытались понять движение и управление воздухом

1785 yılında, İngiliz kimyager Joseph Priestley, karbondioksit gazını bazı maddelerin üzerinde uygulayarak, oksijen gazını keşfetti

В 1785 году английский химик Джозеф Пристли открыл газ кислород, применив газ углекислый газ к некоторым веществам

Özellikle, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde, doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisi daha ciddidir

Воздействие стихийных бедствий на людей особенно ощущается в бедных и развивающихся странах

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmesi için, doğal döngülerin işleyişi son derece önemlidir

Функционирование природных циклов чрезвычайно важно для выживания всего живого на Земле

Ekibin üyeleri, belirlenen takvim ve bütçe sınırlamalarını gözeterek proje üzerinde çalışmaya devam etti

Члены команды продолжали работать над проектом, соблюдая установленный график и бюджетные ограничения

Mühendisler, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler için farklı bileşenlerin seçimi üzerinde çalıştı

Инженеры работали над подбором различных компонентов для таких функций, как более быстрый процессор, больший экран, камера с более высоким разрешением

Ayrıca, batarya ömrünü artırmak için enerji yönetimi stratejileri üzerinde de yoğunlaşıldı

Также основное внимание уделяется стратегиям управления энергией для увеличения срока службы батареи

Batarya tasarımı tamamlandıktan sonra, aracın elektrikli motoru üzerinde çalışıldı.

После того, как проектирование батареи было завершено, началась работа над электродвигателем автомобиля

Vücut duruşu, koordinasyon, esneklik ve ritim duygusu üzerinde çalıştı

Она работала над осанкой тела, координацией, гибкостью и чувством ритма