Слово на турецком üye

üye[юйе]
член, участник

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Ekibin üyeleri, belirlenen takvim ve bütçe sınırlamalarını gözeterek proje üzerinde çalışmaya devam etti

Члены команды продолжали работать над проектом, соблюдая установленный график и бюджетные ограничения