Слово на турецком veya

veya[вейя]
или

Yapılan araştırmalar, sürücünün alkol veya uyuşturucu kullanmadığını gösterdi

Расследование показало, что водитель не употреблял алкоголь или наркотики

Uçakla yolculuk, uçuş süresi boyunca güzel bir film izleyerek veya kitap okuyarak geçirilebilir

Путешествие на самолете можно провести за просмотром хорошего фильма или чтением книги в течение всего полета

Kimlikleri, geçmişleri veya aileleri yoktur ve hiçbir yerde kaydı bulunmamaktadır

У них нет личности, биографии или семьи, и они нигде не зарегистрированы

Bu araştırmalar, gelecekte belki de probiyotikler veya diğer tedavilerle bağırsak bakterilerinin dengesini sağlama yolları bulabileceğimize işaret ediyor

Это исследование позволяет предположить, что в будущем мы сможем найти способы восстановить баланс кишечных бактерий, возможно, с помощью пробиотиков или других способов лечения

İnsan faaliyetleri doğal afetleri tetikleyebilir veya etkilerini şiddetlendirebilir

Деятельность человека может провоцировать стихийные бедствия или усугублять их последствия

Örneğin, bir deprem veya sel bölgedeki evleri yıkabilir, hastaneleri ve okulları tahrip edebilir ve yiyecek ve su kaynaklarını yok edebilir

Например, землетрясение или наводнение может разрушить дома в районе, уничтожить больницы и школы, уничтожить запасы продовольствия и воды

Bu bilgiler, hayvanların neden göç ettikleri, nasıl avlandıkları veya yuva yaptıkları gibi konuları anlamak için kullanılabilir

Эта информация может быть использована для понимания таких вещей, как причины миграции животных, способы охоты или гнездования