Слово на турецком uygulama

uygulama[уйгулама]
приложение, практика

Sabahın ilk ışıklarında ise hemen hırsızın evinin oraya giderek planlarını uygulamaya başlamışlar

С первыми лучами утра они сразу же отправились к дому вора и приступили к осуществлению своего плана

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise durumu inceledi ve denizana avını yasaklayan yasaları uygulamaya karar verdi

Муниципалитет Анталии проанализировал ситуацию и решил применить законы, запрещающие охоту на медуз

Uygulaması kısa sürede popüler oldu ve Ahmet'in işi büyümeye başladı

Его приложение вскоре стало популярным, и бизнес Ахмета начал расти

Bununla birlikte, Ahmet, zorlukların üstesinden gelmek için çabaladı ve uygulamasını daha da geliştirdi

Тем не менее, Ахмет старался преодолеть трудности и продолжал развивать свою практику

Sonunda, Ahmet'in uygulaması, piyasada önde gelen uygulamalar arasında yer aldı ve Ahmet başarılı bir işadamı haline geldi

В конце концов, приложение Ахмета стало одним из ведущих приложений на рынке, а Ахмет стал успешным бизнесменом

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Amacı, kullanıcıların fotoğraflarını kolayca düzenleyip paylaşmalarını sağlayan bir uygulama yapmaktı

Его целью было создание приложения, позволяющего пользователям легко организовывать свои фотографии и обмениваться ими

Kullanıcıların ne istediğini ve uygulamanın nasıl çalışması gerektiğini anlamak için pazar araştırması yaptılar

Они провели исследование рынка, чтобы понять, чего хотят пользователи и как должно работать приложение

Kullanıcıların uygulamayı kolayca kullanabilmesi için basit ve sezgisel bir arayüz tasarladılar

Разработан простой и интуитивно понятный интерфейс, чтобы пользователи могли легко использовать приложение

Diğer bir ekip, uygulamanın iş mantığını yazılıma dökmek için programlama dilleri kullanarak kod yazdı

Другая команда писала код, используя языки программирования, чтобы перевести бизнес-логику приложения в программное обеспечение

Yazılım testleri yaparak, uygulamanın istenen özellikleri doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinden emin oldular

Проводил тестирование программного обеспечения, чтобы убедиться, что приложение правильно выполняет требуемые функции

Kullanıcıların uygulamayı deneyerek geri bildirim sağlaması, ekibin iyileştirmeler yapmasına ve eksiklikleri gidermesine yardımcı oldu

Пользователи опробовали приложение и оставили отзывы, которые помогли команде внести улучшения и устранить недостатки

Uygulama, mobil uygulama mağazalarında yayınlandı ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü

Приложение было опубликовано в магазинах мобильных приложений и вызвало большой интерес у пользователей

Bir yazılım şirketinde, yeni bir web uygulaması geliştirmek için bir proje başlatıldı

В компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, был начат проект по разработке нового веб-приложения

Son olarak, uygulama tamamlandığında, testler yapıldı ve hatalar düzeltildi

Наконец, когда реализация была завершена, были проведены тесты и исправлены ошибки