ulaşmak

ulaşmak

достигать, добраться

En sonunda dağın tepesine ulaşmayı başaran Peter meraklı gözlerle etrafa bakınmaya başlamış

Наконец добравшись до вершины горы, Питер начал с любопытством осматриваться вокруг

Polis, olay yerine hızlı bir şekilde ulaştı ve rehineleri serbest bıraktı

Полиция быстро прибыла на место происшествия и освободила заложников

Sonunda, o köyüne ulaştı ve evine döndü

Наконец, он добрался до своей деревни и вернулся домой

Sonunda, maceracılar zirveye ulaşırlar

Наконец, путешественники достигают вершины

Zorlu yolda pes etmeyen Ahmet, hedeflerine ulaşmak için çabalamaya devam etti

Ахмет, который не сдался на трудном пути, продолжал стремиться к достижению своих целей

Sonunda, Murat'ın icadı başarıya ulaştı ve ülke genelinde büyük ilgi gördü

В итоге изобретение Мурата имело успех и вызвало большой интерес по всей стране

Bu başarı, onun için sadece bir icadın başarısı değil, aynı zamanda hayallerine ulaşmanın da bir göstergesi oldu

Для него этот успех был не только успехом изобретения, но и показателем достижения его мечты

Günlerce, aylarca çalışmasına rağmen hayalini kurduğu hedefine ulaşamıyormuş

Хотя он работал днями и месяцами, он не мог достичь цели, о которой мечтал

Bu süreçte, bilim insanları doğru sonuçlara ulaşmak için verileri toplar, analiz eder ve yorumlar

В этом процессе ученые собирают, анализируют и интерпретируют данные, чтобы прийти к правильным выводам

Elektrik enerjisi, evlerde, iş yerlerinde ve sanayide kullanılmakta ve iletişim, ulaşım ve tıp gibi birçok alanda büyük bir rol oynamaktadır

Электрическая энергия используется в домах, на предприятиях и в промышленности и играет важную роль во многих областях, например, в связи, транспорте и медицине