Слово на турецком uğraşmak

uğraşmak[урашмак]
стремиться, возиться с чем-то, заниматься чем-то

Kimi, kitap okumaya başladı, kimi yeni bir dil öğrenmeye, kimi resim çizmeye ve kimi de bahçecilikle uğraşmaya başladı

Кто-то начал читать книги, кто-то выучил новый язык, кто-то начал рисовать, а кто-то занялся садоводством

Bu insanlar, birbirleriyle çok fazla konuşmuyorlardı ve büyük çoğunluğu kendi işleriyle uğraşıyordu

Эти люди мало разговаривали друг с другом, большинство из них были заняты своими делами

Fakat, Murat'ın bu güçleri kontrol etmek için bir süre uğraşması gerekti

Однако Мурату пришлось некоторое время бороться за контроль над этими силами

Çiftçi, öfkeli ve üzgün bir şekilde tilkiyi yakalamak için uğraşmaya başladı

Фермер, рассерженный и расстроенный, стал пытаться поймать лису