Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «tür». Перевод на русский и примеры использования

türтип, вид, жанр (в переводе на русский язык)

Как звучит «тип, вид, жанр (tür) на турецком»

Примеры использования слова tür в различных предложениях

1

TR: Umarız, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemler alınır

RU: Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных несчастных случаев

2

TR: Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

RU: Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

3

TR: Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

RU: В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии

4

TR: Bu tür örnekler, doğal dünyanın güzelliklerine ve karmaşıklığına dair bize daha fazla anlayış sağlar

RU: Такие примеры дают нам большее понимание красоты и сложности мира природы

5

TR: Adada, daha önce hiç görmedikleri egzotik bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar

RU: На острове они встретили экзотические виды растений и животных, которых никогда раньше не видели

6

TR: Bugün, dünya genelinde yaklaşık 400.000 bitki türü olduğu tahmin ediliyor

RU: Сегодня, по оценкам, в мире насчитывается около 400 000 видов растений

7

TR: Kanser tedavisi, kanserin türüne, evresine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir

RU: Лечение рака зависит от типа и стадии рака, а также от общего состояния здоровья человека

8

TR: Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

RU: Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений

9

TR: Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi türler, Dünya'nın ekosistemi içinde birbirleriyle etkileşime girerler

RU: Такие виды, как растения, животные, микроорганизмы и люди, взаимодействуют друг с другом в экосистеме Земли

10

TR: İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

RU: В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений

11

TR: Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

RU: Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

12

TR: Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

RU: Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

13

TR: Dünya, birçok canlı türüne ev sahipliği yapar

RU: Земля является домом для множества видов

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.