Слово на турецком tüm

tüm[тюм]
все, весь, полностью

Mümkün olan tüm araçlar denendi

Были испробованы все возможные средства

Sana olan tüm saygımı kaybettim

Я потерял к тебе всякое уважение

Tüm planı hazır olduktan sonra çocuklar sabah erken saatlerde hırsızın evinin orada buluşmak için sözleşmişler

После того как все планы были готовы, мальчики договорились встретиться в доме вора рано утром

Daha sonra tüm gün birlikte oyunlar oynamaya başlayıp harika birer dost olmuşlar

Потом они стали играть вместе весь день и стали большими друзьями

Sohbet sohbeti açarken, yardımsever kirpi tüm yaşadıklarını anlatmış

Когда разговор перешел в беседу, услужливый ежик рассказал все о своем опыте

Evlerine döndüklerinde tüm dostları onları kutlamaya yanlarına gelmiş

Когда они вернулись домой, все их друзья пришли поздравить их

O kadar çok kıskanç bir yapıya sahipmiş ki tüm duyulan sesleri bile duymak istemiyormuş

Он был настолько ревнив, что даже не хотел слышать все эти звуки

Bu haber, tüm şehir tarafından dikkate alındı ve inşaat şirketi, Ahmed'in iddialarını yalanladı

Эту новость подхватил весь город, и строительная компания опровергла обвинения Ахмеда

O, köyde bulunan tüm ürünleri şehre satıp para kazanmayı düşündü.

Он думал, что будет продавать всю продукцию деревни в город и зарабатывать деньги

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Bir genç kız, hayatındaki tüm sorunlardan kaçmak için bir yolculuğa çıktı

Молодая девушка отправилась в путешествие, чтобы сбежать от навалившихся на нее проблем в жизни

Onlar cesaretleri ve birbirlerine olan güvenleri sayesinde tüm zorlukları aşarlar

Они преодолели все трудности благодаря своему мужеству и доверию друг к другу

Aylin, küçük bir kasabada doğmuştu ve burada tüm hayatını geçirmişti

Айлин родилась в маленьком городке и провела здесь всю свою жизнь.

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Başarısı tüm çevresinde konuşulur olmuş

О его успехе заговорили все жители района

Bir gün çiftçinin tarlasına tilki girip tüm tavuklarını öldürdü

Однажды лиса зашла на поле фермера и убила всех его цыплят

1990'larda, insandaki tüm genlerin haritasını çıkarmak için büyük bir uluslararası projeye başlandı

В 1990-х годах был начат крупный международный проект по картированию всех генов человека

Bu proje, insan vücudundaki tüm genlerin dizilimini belirlemeyi amaçlıyordu

Этот проект был направлен на определение последовательности всех генов в организме человека

Jeosantrik model, evrenin Dünya merkezli olduğunu ve tüm gök cisimlerinin Dünya etrafında döndüğünü varsayıyordu

Геоцентрическая модель предполагала, что Вселенная сосредоточена в центре Земли и что все небесные тела вращаются вокруг Земли

Smith, bu sorunun cevabını bulmak için, tüm dünyada bulunan bitki örneklerini incelemeye karar verdi

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Смит решил проанализировать образцы растений со всего мира

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmesi için, doğal döngülerin işleyişi son derece önemlidir

Функционирование природных циклов чрезвычайно важно для выживания всего живого на Земле