Слово на турецком trafık

trafık[трафык]
трафик, пробка, уличное движение

Çok trafik var. Yeteşemiyorum. Geç gelecem

Ужасные пробки! Я не успеваю. Опоздаю

Trafik kurallarına uymamak

Нарушать правила дорожного движения

İstanbul'da geçtiğimiz hafta bir trafik kazası meydana geldi.

На прошлой неделе в Стамбуле произошло дорожно-транспортное происшествие

Ancak, trafik güvenliği konusunda yapılması gereken daha fazla çalışma olduğu konusunda uzmanlar hemfikir

Однако эксперты согласны с тем, что необходимо проделать большую работу по обеспечению безопасности дорожного движения

Ayrıca, şehir içindeki trafik akışının daha iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekildi

Также было указано на необходимость более эффективного управления транспортными потоками в городе

Pierre Curie, bir trafik kazasında öldü ve Marie Curie, radyasyon maruziyetine bağlı sağlık sorunları yaşadı

Пьер Кюри погиб в дорожной аварии, а Мария Кюри получила проблемы со здоровьем из-за воздействия радиации