Слово на турецком toplanmak

toplanmak[топланмак]
собраться

Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri aracılığıyla elde edilirken, güneş enerjisi güneş panelleri aracılığıyla toplanır

Энергия ветра собирается с помощью ветряных турбин, а солнечная энергия - с помощью солнечных панелей

Chatbotun dil anlama ve yanıt verme yeteneklerini geliştirmek için büyük bir veri seti toplandı

Был собран большой массив данных для улучшения понимания языка и быстроты реакции чатбота

Masanın etrafında toplanır, birlikte yemek yer ve birbirleriyle sohbet ederler

Они собираются за столом, вместе едят и общаются друг с другом