Слово на турецком tekrar

tekrar[текрар]
снова, повтор

Tekrar ne zaman buluşabiliriz?

Когда можем еще раз встретиться?

Bir gün, Ayşe tekrar yola çıkmak istedi

Однажды Айша снова захотела отправиться в путь

Birkaç gün sonra köpek iyileşti ve tekrar hareket edebilir hale geldi

Через несколько дней собака поправилась и снова смогла двигаться

Mezun olduktan sonra tekrar bir araya geldiler ve yıllar sonra bir arada vakit geçirmeye karar verdiler

После окончания школы они воссоединились и решили провести время вместе спустя много лет

Çoban, kayıp koyunu aramak için tekrar dağlara doğru yola çıktı

Пастух снова отправился в горы на поиски заблудшей овцы

Ailesi ise ona, kayıp koyunu bulmak için tekrar dağlara doğru yola çıktıklarını ve kayıp koyunu bulduklarını söylediler

Семья рассказала ему, что они снова отправились в горы, чтобы найти потерянную овцу, и что они ее нашли

Sonunda, adamın samimi çabaları nihayet meyvesini verdi ve kasaba onu tekrar kabul etti

В конце концов, искренние усилия этого человека принесли свои плоды, и город снова принял его