Слово на турецком teknoloji

teknoloji[текноложи]
технология

Üniversitede, bilgisayar mühendisliği okudum ve mezun olduktan sonra, bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladım

В университете я изучал компьютерную инженерию, а после его окончания начал работать в технологической компании

Babam hala marangozluk yapıyor ama artık ben de ona yeni teknolojileri öğretiyorum

Мой отец по-прежнему плотник, но теперь я обучаю его новым технологиям

Ancak, bu uzay keşifleri için gereken teknoloji henüz mevcut değildi

Однако технологии, необходимые для этих космических исследований, еще не были доступны

Uzay teknolojisi, uydu iletişimi, uzaktan algılama, tıbbi görüntüleme ve navigasyon gibi alanlarda büyük bir rol oynadı

Космические технологии сыграли важную роль в таких областях, как спутниковая связь, дистанционное зондирование, медицинская визуализация и навигация

Bu alanda yapılan çalışmalar, genetik mühendisliği ve gen tedavisi gibi teknolojilerin geliştirilmesini sağladı

Исследования в этой области привели к развитию таких технологий, как генная инженерия и генная терапия

Bugün, dünyanın her yerinde, havacılık teknolojileri Wright Kardeşler'in öncülük ettiği çalışmalara dayanmaktadır

Сегодня во всем мире авиационные технологии основаны на разработках братьев Райт

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Elon Musk, günümüzde en önemli teknoloji girişimcilerinden biridir ve SpaceX, Tesla ve Neuralink gibi şirketleriyle ünlüdür

Элон Маск - один из самых важных технологических предпринимателей современности, известный такими компаниями, как SpaceX, Tesla и Neuralink

Bu teknolojinin, insan beyninin işleyişini anlamak ve zihin-bilgisayar arayüzleri geliştirmek için kullanılabileceği umuluyor

Есть надежда, что эта технология может быть использована для понимания функционирования человеческого мозга и разработки интерфейсов "разум-компьютер"

Kuantum bilgisayar, şifrelemeden ilaç keşfine kadar birçok alanda devrim yapabilecek yükselen bir teknolojidir

Квантовые вычисления - это развивающаяся технология, которая может произвести революцию во многих областях, от шифрования до открытия лекарств

Günümüzde, bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve pek çok alanın ilerlemesinde büyük rol oynuyor

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются и играют важную роль в прогрессе во многих областях

Yapay zeka ve robotik teknolojileri, endüstriyel üretimden tıbbi tedaviye kadar birçok alanda kullanılmaktadır

Технологии искусственного интеллекта и робототехники используются во многих областях - от промышленного производства до медицинского лечения

Ancak bilimsel keşiflerin ve teknolojik ilerlemelerin her zaman pozitif bir etkisi olmayabilir

Однако научные открытия и технологические достижения не всегда оказывают положительное влияние

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği teknolojileri de bitki koruma çalışmalarında kullanılmaktadır

Биотехнологии и технологии генной инженерии также используются в исследованиях по защите растений

1960'larda, minyatürleştirme teknolojileri sayesinde, bilgisayarlar daha küçük ve daha güçlü hale geldi

В 1960-х годах, благодаря технологиям миниатюризации, компьютеры стали меньше и мощнее

İlk adım olarak, mevcut teknolojileri incelediler ve işlemci tasarımındaki zayıf noktaları belirlediler

В качестве первого шага они проанализировали существующие технологии и выявили слабые места в конструкции процессоров

Yaratıcı fikirler, deneyler, testler ve sürekli iyileştirmeler, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve dünyamızı daha da ileriye taşıyor

Творческие идеи, эксперименты, испытания и постоянное совершенствование приводят к появлению новых технологий и двигают наш мир вперед

Ahmet ve ekibi, başarılarıyla teknoloji dünyasında iz bıraktılar ve gelecek nesiller için yeni teknolojilerin yolunu açtılar

Ахмет и его команда своими достижениями оставили след в мире технологий и проложили путь к новым технологиям для будущих поколений