Слово на турецком ülke

ülke[ульке]
страна

Ülkenin birinde kocaman bir göl ve bu gölde yaşamakta olan bir kuğu ailesi varmış

В одной стране было огромное озеро, и в этом озере жила семья лебедей

Tam o sırada ülkenin üzerine kapkara bir bulut yayılmış ve çiçeğin ışığı tamamen sönmüş

В этот момент над страной пронеслось темное облако, и свет цветка полностью погас

Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

Öncelikle sanatçının hayatını kaybettiği haberi ülkenin genelinde şok etkisi yarattı

Прежде всего, новость о смерти художника потрясла всю страну

Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

Ayrıca, ülkenin adalet sistemi tarafından da soruşturma başlatıldı

Расследование также было начато судебной системой страны

Kral, zengin bir ülkenin lideri olsa da, halkının çoğu fakirlik ve sefalet içinde yaşıyordu

Хотя король был лидером богатой страны, большинство его народа жило в бедности и нищете

Sonunda hayalini gerçekleştirdi ve ülkenin en ünlü piyanistlerinden biri oldu

В конце концов он осуществил свою мечту и стал одним из самых известных пианистов в стране

Farklı ülkelerdeki insanlarla tanışıyor, yemeklerini tadıyor, yerel gelenekleri öğreniyordu

Он познакомился с людьми из разных стран, попробовал их блюда и узнал о местных традициях

Sonunda, Murat'ın icadı başarıya ulaştı ve ülke genelinde büyük ilgi gördü

В итоге изобретение Мурата имело успех и вызвало большой интерес по всей стране

Genç bir adam, hayatındaki sıkıntıları geride bırakmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi

Молодой человек решил уехать из страны, чтобы оставить позади неприятности в своей жизни

Yabancı bir ülkede, yeni bir hayat kurmaya çalıştı, ama hiçbir şey planladığı gibi gitmedi

Он пытался построить новую жизнь в чужой стране, но все пошло не так, как он планировал

Ülkenin kuzeyinde yaşayan bir aile, doğal afet nedeniyle evlerini kaybettiler

Семья, проживающая на севере страны, потеряла свой дом из-за стихийного бедствия

Yeni bir ülkede ve kültürde büyümek oldukça zorluydu

Вырасти в новой стране и культуре было довольно сложно

Bu proje, İnsan Genom Projesi olarak biliniyordu ve birçok ülkeden binlerce bilim insanı tarafından yürütüldü

Этот проект был известен как Проект генома человека и проводился тысячами ученых из многих стран

Özellikle, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde, doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisi daha ciddidir

Воздействие стихийных бедствий на людей особенно ощущается в бедных и развивающихся странах