Слово на турецком tek

tek[тек]
один, единственный, лишь

Bu yapıda bir tek pencere bile yoktu

В этом здании не было окон

Karanlık bastırdı, yıldızlar da tek tek belirmeye başladı

Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды

Bir rivayete gören Mervin Dağının en tepesinde tek bir çiçek bulunmaktaymış

По слухам, на вершине горы Мервин был один цветок

Daha sonrasında topu tek başına kendi oynuyormuş

После этого он играл в мяч самостоятельно

Güneş etrafında dönen üçüncü gezegendir ve yaşamın var olduğu tek gezegendir

Это третья планета, вращающаяся вокруг Солнца, и единственная планета, на которой существует жизнь