Слово на турецком taşımak

taşımak[ташымак]
нести, перевозить

Asla şemsiye taşımam

Я никогда не ношу с собой зонт

Asla evrak çantası taşımaz

Он никогда не носит портфель

Anahtarlarımı her zaman anahtarlıkta taşırım

У меня всегда на ключах висит брелок

Yolculuk devam ederken, adam köpeği yanında taşımaya karar verdi

Когда путешествие продолжилось, мужчина решил взять собаку с собой

Bu dolaşım sistemi, su bitkilerinin köklerinden aldığı su ve mineralleri yukarı doğru taşırken

Эта циркуляционная система переносит воду и минералы вверх от корней водных растений