Слово на турецком tarih

tarih[тарих]
дата, история

Etkinlikler arasında plajlar, tarihi yapılar, lezzet turu ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yer aldı

Среди развлечений были пляжи, исторические здания, экскурсионные туры и прогулки на природе

Öncelikle, uçak bileti satın almak isteyen kişi uçuş tarihlerini ve rotasını belirlemelidir

Прежде всего, человек, желающий купить авиабилет, должен определить даты и маршрут полета

Tarih öğretmeni olan Mehmet, geçmişe olan ilgisiyle öğretmenlik mesleğini seçmişti

Мехмет, учитель истории, выбрал профессию преподавателя из-за своего интереса к прошлому

Mehmet, her daim öğrencilerine tarihin önemini anlatır ve onları tarihin derinliklerine götürürdü

Мехмет всегда объяснял своим ученикам важность истории и увлекал их в глубь истории

Müzede, birçok antik obje ve tarihi eser vardı

В музее было много древних предметов и артефактов

Beni okula götüren yolda, İstanbul'un tarihi yerlerini ve güzelliklerini görürdüm

По дороге в школу я видел исторические места и красоты Стамбула

Tarih ve arkeoloji konularına odaklandım ve mezun olduktan sonra dünya çapında seyahat etmeye başladım

Я сосредоточился на истории и археологии и после окончания университета начал путешествовать по миру

Bilim tarihi, antik çağlardan bu yana uzanmaktadır

История науки берет свое начало в глубокой древности

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

İngiliz mucit ve havacılık pioneri olan Wright Kardeşler, 1903 yılında dünyanın ilk motorlu uçağını başarıyla uçurarak, tarihe geçtiler

Братья Райт, британские изобретатели и пионеры авиации, вошли в историю, совершив в 1903 году успешный полет на первом в мире самолете с мотором

Bu uçuş, sadece birkaç saniye sürse de, havacılık tarihinde devrim niteliği taşıyan bir olaydı

Хотя этот полет длился всего несколько секунд, он стал революционным событием в истории авиации

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Tarih boyunca uçan bir mekanizmanın gerçekten var olup olmadığını merak etti

На протяжении всей истории он задавался вопросом, существует ли летающий аппарат на самом деле

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Kozmoloji, tarihsel olarak filozoflar tarafından araştırılmış olsa da, modern kozmolojinin temelleri 20. yüzyılda atılmıştır

Хотя космология исторически изучалась философами, основы современной космологии были заложены в 20 веке