Слово на турецком şey

şey[шей]
вещь

En temel şeyi gözler göremez

Самого главного глазами не увидишь

Ne demek istediğini anlamamıştım, ama bir şey sormaım

Я не понял, но промолчал

Gerekli olan şeyi yaptım

Я сделал то, что было нужно сделать

Hemen ihtiyarın halini hatırını sorup yardım edebileceği bir şey olup olmadığını sormuş

Он сразу же спросил старика о его самочувствии и поинтересовался, не может ли он чем-нибудь помочь

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Hayatta önemli olan şeyin aile ve arkadaşlar olduğunu düşünüyorum

Я считаю, что семья и друзья - самые важные вещи в жизни

Birdenbire, bir arkadaşları birkaç metre ötede tuhaf bir şey gördüğünü söyledi

Вдруг их друг сказал, что увидел что-то странное в нескольких метрах от них

Yeni yerde, aile için hiçbir şey kolay değildi

На новом месте семье было нелегко

İnsanların hayal ettikleri şeylerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösterdi ve geleceğe dair umutlarımızı artırdı

Он показал, что можно реализовать то, о чем мечтают люди, и возродил наши надежды на будущее