Слово на турецком taraf

taraf[тараф]
сторона

Bu asteroid yalnızca bir kez, bir Türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü

Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.

Soyunma odaları şu tarafta

Примерочные кабины в той стороне

Kaç beden giyiyorsunuz ?

Какой размер вы носите?

Bu haber, tüm şehir tarafından dikkate alındı ve inşaat şirketi, Ahmed'in iddialarını yalanladı

Эту новость подхватил весь город, и строительная компания опровергла обвинения Ахмеда

Ayrıca, ülkenin adalet sistemi tarafından da soruşturma başlatıldı

Расследование также было начато судебной системой страны

Bu durum, kasabanın lideri tarafından fark edildi ve çözüm bulmak için bir toplantı düzenledi

Это заметил глава города и организовал встречу, чтобы найти решение

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Gitar çalıp şarkı söyledi ve jüri tarafından birinci seçildi

Он играл на гитаре и пел и получил первое место в конкурсе

İlk başlarda zorluklar çekse de, Aylin'in müziği duyanlar tarafından çok beğenildi

Хотя поначалу ей было трудно, музыка Айлин очень понравилась тем, кто ее услышал

Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

Murat, daha önce hiç kimse tarafından keşfedilmemiş bir maddeyi buldu

Мурат нашел химическое вещество, которое еще никто не открывал

Bir gün, yetimhaneden bir çift tarafından evlatlık alındım

Однажды меня усыновила пара из приюта

Sonunda, bir avcı tarafından kurtarıldılar ve ailelerine kavuştular

В конце концов, они были спасены охотником и вернулись к семьям

Yollarda gezerken, bir grup korsan tarafından saldırıya uğradılar ve tutsak edildiler

Во время путешествия они были атакованы и захвачены группой пиратов

Bu yerleşim yeri, doğal güzellikleriyle ünlüydü ve ziyaretçiler tarafından çok seviliyordu

Это поселение славилось своей природной красотой и было очень любимо посетителями

Bu proje, İnsan Genom Projesi olarak biliniyordu ve birçok ülkeden binlerce bilim insanı tarafından yürütüldü

Этот проект был известен как Проект генома человека и проводился тысячами ученых из многих стран

Copernicus'un modeli, zamanının standart düşüncesine aykırıydı ve bazı insanlar tarafından eleştirildi

Модель Коперника противоречила стандартному мышлению его времени и была раскритикована некоторыми людьми

Örneğin, insanlarda saç rengi, göz rengi, boy ve diğer özellikler, DNA'da bulunan genler tarafından belirlenir

Например, у людей цвет волос, цвет глаз, рост и другие характеристики определяются генами, находящимися в ДНК

Kozmoloji, tarihsel olarak filozoflar tarafından araştırılmış olsa da, modern kozmolojinin temelleri 20. yüzyılda atılmıştır

Хотя космология исторически изучалась философами, основы современной космологии были заложены в 20 веке

Uygulama, mobil uygulama mağazalarında yayınlandı ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü

Приложение было опубликовано в магазинах мобильных приложений и вызвало большой интерес у пользователей