Слово на турецком baş

baş[баш]
голова, главный

Sizde baş ağırısı için ilaç var mı?

У вас есть что-нибудь от головной боли?

Aklım başımda değildi

Я была не в своем уме

Çocukların ailesi bu mikropla nasıl başa çıkacaklarını bir türlü bilememişler

Родители детей не знали, как справиться с этим микробом

Yeni yerinde, Ayşe hayatın zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalır

На новом месте Айше приходится справляться с трудностями жизни

İlk başta, yabancı insanlar ve köylüler arasında bir dil engeli vardı ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlardı

Вначале между иностранцами и жителями деревни существовал языковой барьер, и им было трудно понимать друг друга

Bir zamanlar, çölde yaşayan bir bedevi, yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkmıştı

Однажды бедуин, живущий в пустыне, отправился в одиночку в дальний путь

İlk başta tereddüt eden Murat, sonunda adamın teklifini kabul etti

Мурат, который сначала колебался, в конце концов принял предложение мужчины

Ancak, her zaman güçlü kalmaya çalışıyorum ve sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorum

Тем не менее, я всегда стараюсь оставаться сильной и пытаюсь справиться с проблемами

İlk başta, temel akorları ve notaları öğrenmek için online kaynaklardan ve kitaplardan yararlandı

Сначала он использовал онлайн-ресурсы и книги, чтобы выучить основные аккорды и ноты