Слово на турецком sunmak

sunmak[сунмак]
представлять, предлагать

Biz bu bulgularımızı okuyucularımıza sunmak için haberimizi hazırladık

Мы подготовили наш новостной отчет, чтобы представить эти выводы нашим читателям

Öncelikle, turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri olan sıcak su kaynaklarının yok olması hakkında bir hikâye sunacağım

Во-первых, я расскажу об уничтожении ресурсов горячей воды, что является одной из самых больших проблем туристического сектора

Ama annem ve babam bize hep güzel bir hayat sunmak için çalıştılar

Но мама и папа всегда старались дать нам хорошую жизнь

Renkli balıklar, deniz kaplumbağaları ve diğer su altı canlıları, izleyicileri büyüleyen bir dünya sunar

Разноцветные рыбы, морские черепахи и другие подводные обитатели образуют мир, который завораживает зрителей