Слово на турецком soru

soru[сору]
вопрос

Başka sorularım yok

У меня больше нет вопросов

İstanbul'da kirlilik sorunu her geçen gün artıyor

Проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле растет с каждым днем

Çevre ajansları, hükümetin bu sorunu çözmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtiyor

Экологические агентства утверждают, что правительство должно приложить больше усилий для решения этой проблемы

Araştırmalar, İstanbul'daki kirlilik sorununun sağlık sorunlarına ve turizme zararlı olmasına neden olduğunu gösteriyor

Исследование показывает, что проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле вызывает проблемы со здоровьем и вредит туризму

Kara delikler, gökbilimciler ve bilim insanları için oldukça ilginçtir çünkü evrenin doğasına ve çalışma biçimine ilişkin temel sorulara cevap verebilirler

Черные дыры представляют большой интерес для астрономов и ученых, поскольку они могут ответить на фундаментальные вопросы о природе Вселенной и о том, как она работает

Bir zamanlar, evrenin nasıl oluştuğu, dünya'nın nasıl var olduğu gibi sorular insanların zihninde sürekli dolaşıyordu

Когда-то давно в умах людей постоянно крутились вопросы о том, как образовалась Вселенная и как появился мир

Bu sorulara cevap arayışı insanları bilime yönlendirdi ve bilim sayesinde evrenin ve dünya'nın oluşumuna dair daha detaylı bilgiler elde edildi

Поиск ответов на эти вопросы привел людей в науку, и благодаря науке была получена более подробная информация о формировании Вселенной и Земли

Şirket, müşterilerle etkileşimi iyileştirmek ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlamak için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi

Компания решила реализовать этот проект, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и быстро отвечать на вопросы

Bu veri seti, farklı müşteri soruları ve yanıtlarını içeriyordu

Этот набор данных включал различные вопросы и ответы клиентов