Слово на турецком sonunda

sonunda[сонунда]
в конце, в конце концов

En sonunda dağın tepesine ulaşmayı başaran Peter meraklı gözlerle etrafa bakınmaya başlamış

Наконец добравшись до вершины горы, Питер начал с любопытством осматриваться вокруг

En sonunda ışık saçan ve etrafında başka hiçbir çiçeğin bulunmadığı bir çiçek görmüş

Наконец он увидел цветок, который излучал свет, и вокруг него не было других цветов

Sonunda, yerel yöneticiler ve halkın mücadelesi sonuç verdi ve fabrika kapatıldı

В конце концов, борьба местных властей и народа принесла свои плоды, и завод был закрыт

Sonunda, o köyüne ulaştı ve evine döndü

Наконец, он добрался до своей деревни и вернулся домой

Ailesi onun mutlu olduğunu görünce, sonunda onu desteklemeye başladı

Когда его семья увидела, что он счастлив, они, наконец, начали поддерживать его

Sonunda hayalini gerçekleştirdi ve ülkenin en ünlü piyanistlerinden biri oldu

В конце концов он осуществил свою мечту и стал одним из самых известных пианистов в стране

Sonunda, maceracılar zirveye ulaşırlar

Наконец, путешественники достигают вершины

Yine de Ahmet pes etmedi ve sonunda kendi tasarladığı bir uygulama fikriyle bir yatırımcıyı ikna etmeyi başardı

Тем не менее, Ахмет не сдавался и в конце концов сумел убедить инвестора в необходимости приложения собственной разработки

Sonunda, Ahmet'in uygulaması, piyasada önde gelen uygulamalar arasında yer aldı ve Ahmet başarılı bir işadamı haline geldi

В конце концов, приложение Ахмета стало одним из ведущих приложений на рынке, а Ахмет стал успешным бизнесменом

Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

Bilim adamı olan Murat, yıllarca bir laboratuvarda çalıştıktan sonra sonunda büyük bir keşif yaptı

Мурат, ученый, наконец-то сделал великое открытие после долгих лет работы в лаборатории

İlk başta tereddüt eden Murat, sonunda adamın teklifini kabul etti

Мурат, который сначала колебался, в конце концов принял предложение мужчины

Sonunda, Murat'ın icadı başarıya ulaştı ve ülke genelinde büyük ilgi gördü

В итоге изобретение Мурата имело успех и вызвало большой интерес по всей стране

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Sonunda, bir burs kazandım ve üniversiteye gittim

В конце концов, я получил стипендию и поступил в университет

Müşteriler ısrar ettiler ve sonunda garson, Bitcoin ödemesini kabul etti

Клиенты настаивали, и в конце концов официант согласился принимать оплату в биткоинах

Sonunda, büyük bir ressam oldu ve dünyanın dört bir yanındaki insanların kalplerine dokundu

В конце концов, он стал великим художником и затронул сердца людей по всему миру

Sonunda, bir gün hayatında büyük bir değişiklik olmuş

Наконец, однажды в его жизни произошли большие перемены

Sonunda, bir avcı tarafından kurtarıldılar ve ailelerine kavuştular

В конце концов, они были спасены охотником и вернулись к семьям

Sonunda, fırtına dinince, adayı terk etmek zorunda kaldılar

Наконец, когда шторм утих, им пришлось покинуть остров

Sonunda, adamın samimi çabaları nihayet meyvesini verdi ve kasaba onu tekrar kabul etti

В конце концов, искренние усилия этого человека принесли свои плоды, и город снова принял его

Zengin adam, para hırsına yenilmiş ve sonunda kaybetmiştir

Богач поддался своей жадности к деньгам и в итоге всё потерял

Sonunda, kuyumcu çaresiz kaldı ve müşteriye yüzüğü geri vererek ücretini iade etti

В конце концов, ювелир отчаялся, вернул кольцо клиенту и возместил свой гонорар