Слово на турецком sonuç

sonuç[сонуч]
результат, вывод

Seçim günü, seçmenler sandıklara giderek oy kullandılar ve sonuçlar açıklandı

В день выборов избиратели пришли на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса, и результаты были объявлены

Sonunda, yerel yöneticiler ve halkın mücadelesi sonuç verdi ve fabrika kapatıldı

В конце концов, борьба местных властей и народа принесла свои плоды, и завод был закрыт

Sonuçta, hemen süper güçler kazandı ve ölümsüzlük sağlandı

В результате он сразу же обрел сверхспособности и получил бессмертие

Birçok başarısız deneme sonucu, Murat umutsuzluğa kapılmaya başladı

После многих неудачных попыток Мурат начал отчаиваться

Elif'in babası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Отец Элиф умер в результате сердечного приступа

Uzun süre boyunca koyunu aradı, ama sonuçta onu bulamadı

Он долго искал овцу, но в конце концов не смог ее найти

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Bilim insanları, gözlemler yaparlar, hipotezler oluştururlar, bu hipotezleri test ederler ve sonuçlarını yorumlarlar

Ученые проводят наблюдения, формулируют гипотезы, проверяют эти гипотезы и интерпретируют результаты

Bu süreçte, bilim insanları doğru sonuçlara ulaşmak için verileri toplar, analiz eder ve yorumlar

В этом процессе ученые собирают, анализируют и интерпретируют данные, чтобы прийти к правильным выводам

Rutherford bu sonuçlardan, atomların yoğun bir çekirdeği olduğu

Из этих результатов Резерфорд сделал вывод, что атомы имеют плотное ядро

Sonuç olarak, Copernicus'un güneş merkezli modeli, modern gök bilim ve astrofizik için temel bir taş oldu

В результате гелиоцентрическая модель Коперника стала краеугольным камнем современной астрономии и астрофизики

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır

Рак - это заболевание, вызванное неконтролируемым ростом клеток

Sonuç olarak, bilim, insanlık için büyük bir öneme sahiptir

В заключение хочу сказать, что наука имеет огромное значение для человечества

Bu doğal afetlerin çoğu doğanın normal işleyişinin bir sonucudur

Большинство этих стихийных бедствий являются результатом нормального функционирования природы

Ormanların yakılması iklim değişikliğini hızlandırır ve daha sıcak, daha kuru hava koşulları ile sonuçlanır

Возгорания лесов ускоряют изменение климата и приводят к более жарким и сухим погодным условиям

Bu araştırmaların sonucunda, Mars'ın gelecekte insanlık için bir koloni gezegeni olup olmayacağına dair daha net bir fikir sahibi olacağız

В результате этих исследований мы получим более четкое представление о том, станет ли Марс планетой-колонией для человечества в будущем

Elmas, yerkabuğunun altında, milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucu oluşur

Алмазы образуются под земной корой в результате естественных процессов в течение миллионов лет

Her prototipi analiz ederek ve sonuçları değerlendirerek sürekli olarak iyileştirmeler yaptılar

Они постоянно вносили улучшения, анализируя каждый прототип и оценивая результаты