Слово на турецком son

son[сон]
конец, последний

Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki

Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие

Doğru yolun sonuna kadar git

Поезжай прямо до конца

Son günlerde Türkiye'de enerji maliyetlerinin artması, vatandaşların mali yükünü artırdı

Рост стоимости электроэнергии в Турции в последние дни увеличил финансовое бремя граждан

Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

Elif, şehirde çalışan bir avukattı ve son dönemde oldukça meşguldü

Элиф была адвокатом, работающим в городе, и в последнее время была очень занята

Emre, bir reklam ajansında çalışıyordu ve son zamanlarda birçok önemli proje üstlenmişti

Эмре работал в рекламном агентстве и за последнее время реализовал много важных проектов

Kara delikler, özellikle devasa yıldızlarının son aşamalarında oluşurlar

Черные дыры образуются в конечных стадиях особенно массивных звезд

Yıldızlar, ömürlerinin sonuna yaklaştıklarında, yakıtlarını tüketirler ve çekirdeklerindeki madde çöker

Когда звезды приближаются к концу своей жизни, у них заканчивается топливо, и материал в их ядрах разрушается

Genetik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir

Такие области, как генетика, искусственный интеллект и кибербезопасность, добились значительного прогресса в последние годы

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Son olarak, Musk'un Neuralink adlı bir şirketi var, bu şirket insan beynindeki sinirsel aktiviteyi takip etmek için implantlar geliştiriyor

Наконец, у Маска есть компания Neuralink, которая разрабатывает имплантаты для отслеживания нейронной активности в человеческом мозге

18 yüzyılın sonlarına doğru, İskoç botanikçi James Edward Smith, ünlü bir botanik kitabı olan "The English Flora"yı yazdı

В конце 18 века шотландский ботаник Джеймс Эдвард Смит написал знаменитую ботаническую книгу "Английская флора".

Son olarak, uygulama tamamlandığında, testler yapıldı ve hatalar düzeltildi

Наконец, когда реализация была завершена, были проведены тесты и исправлены ошибки

Son aşamada, chatbot canlı ortama dağıtıldı

На заключительном этапе чатбот был развернут в реальной среде