soğuk

soğuk

холодный

Nisan ayının soğuk, ama açık bir günüydü; saatler on üçü gösteriyordu

Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать

Kapalı pencerenin kanatlarının gerisinde, dışarıdaki dünya soğuk gibiydi

За створками закрытого окна мир снаружи казался холодным

Gündüzleri sıcakta yürüyen bedevi, geceleri ise soğukta uyuyordu

Бедуины ходили днем по жаре, а ночью спали в холоде

Daha sonra, Dünya'nın yüzeyi soğudu ve katılaştı, atmosferi de oksijen, azot ve diğer gazlarla zenginleşti

Позже поверхность Земли остыла и затвердела, а ее атмосфера обогатилась кислородом, азотом и другими газами