Слово на турецком sistem

sistem[систем]
система

Hükümet, bu sorunu çözmek için çevre yasa ve düzenlemelerini güncellemeli ve atık yönetim sistemini iyileştirmelidir

Для решения этой проблемы правительство должно обновить экологические законы и правила и улучшить систему управления отходами

Ayrıca, ülkenin adalet sistemi tarafından da soruşturma başlatıldı

Расследование также было начато судебной системой страны

Önerisi, suyun kullanımı için bir sistem oluşturmak ve su kaynaklarını paylaşmak oldu

Его предложение заключалось в создании системы использования воды и совместном использовании водных ресурсов

Bu sistem, elementlerin tanımlanması ve adlandırılması için kullanılan modern kimya terminolojisinin temelini oluşturdu

Эта система легла в основу современной химической терминологии, используемой для идентификации и номенклатуры элементов

Bu dolaşım sistemi, su bitkilerinin köklerinden aldığı su ve mineralleri yukarı doğru taşırken

Эта циркуляционная система переносит воду и минералы вверх от корней водных растений

Bağırsak bakterileri, bağırsaklarda sindirilemeyen yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur, vitaminlerin üretilmesine ve bağışıklık sistemimizin düzenlenmesine katkıda bulunur

Кишечные бактерии помогают расщеплять неперевариваемую пищу в кишечнике, способствуют выработке витаминов и регулированию нашей иммунной системы

Dünya, güneş sistemimizde yer alan gezegenlerden biridir

Земля - одна из планет нашей Солнечной системы

Geliştirme ekibi, telefonun işletim sistemi için özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü oluşturdu

Команда разработчиков создала индивидуальный пользовательский интерфейс для операционной системы телефона

Asansörler, elektrik tesisatı, HVAC sistemleri ve diğer alt yapılar da entegre edildi

Также были интегрированы лифты, электропроводка, системы ОВКВ и другие субструктуры